Aambeien : Géén operatie, géén zalf.

Dagelijks worden aambeien geopereerd of met zalf behandeld. Volstrekt ten onrechte; aldus de mening van de Veenendaalse arts proktoloog/fleboloog W.R. Lans. Deze arts is op grond van strenge toelatingseisen als enige Neder-lander gekwa-lifi-ceerd lid van de op het gebied van de prokto-logie (aambei-en) meest gespecia-liseerde beroeps-ver-eniging in Europa, de Duitse Colo-Proctolo-gie vereniging.

Misverstanden

  • Anale klachten zijn lang niet altijd aambei-en. Bloed, jeuk, afschei-ding, pijn, zijn klachten die op kloofjes, eczeem, fis-tels, darmontsteking of polie-pen kunnen wijzen. Aambeien zelf doen nooit pijn!!! Uitwendige aambeien bestaan niet!!!
  • Zalven en zetpillen zijn slechts symptoom bestrijders en kunnen door toevoegingen allergieën veroorzaken.
  • Patiëntvriendelijk

    "Patiënten worden bij ons op een zelf ontworpen onderzoeksstoel onderzocht, dus niet op handen en voeten". Een goed onderzoek omvat kijken, voelen met de vinger (tou-cher) en inwen-dig kijken met de anuskijker. Aambeien zijn altijd zonder operatie (d.w.z. géén narcose, géén ziekenhuis-opname en direct weer aan het werk/sp-orten), pijn-loos te behandelen. Ook de oorzaak moet behan-deld worden. "Als gespe-ciali-seerd prokto-loog kan ik de oorzaak meestal opsporen en behan-delen en is bijna definitieve genezing mogelijk". Andere anale klach-ten eczeem, fistels (speciale "draadjes methode"), bloedver-lies etc, kunnen meest-al zonder operatie behandeld worden. Tijdig deskundige hulp inroepen voorkomt vaak veel leed.

    Drs. Lans is geneesheer-directeur van de landelijke actieve Polikliniek voor Proktologie (aambeien etc.) en Flebologie (spataderen, open benen, kleine oppervlakkige adertjes, bloed-vatvernauwing en pijn in de benen). Voor nadere inlichtingen of het maken van afspraken kunt u bellen: 0318-542311 of schrijven naar Stationssingel 50, 3901 XK Veenendaal.

    BRON: Gezondheid (huis aan huis blad) jan./febr. 1996