JUBILEUM "AAMBEIKLINIEK" VEENENDAAL OPGESIERD MET UNIEKE VINDING

Veenendaal, Dagelijks worden aambeien geopereerd of met zalf behandeld. Volstrekt ten onrechte; aldus de mening van de Veenendaalse arts proktoloog W.R. Lans. Deze arts is op grond van strenge toelatingeisen als enige Nederlander gekwalificeerd lid van de op het gebied van de proktologie (anale aandoeningen, waaronder aambeien) meest gespecialiseerde beroepsvereniging in Europa, de Duitse Colo-Proktologie vereniging.

Doelstellingen: Exact 10 jaar geleden opende dr Lans de deuren van een uniek aambeicentrum centraal in Nederland. Zijn doelstellingen waren destijds duidelijk: 1. de proktologie als erkent vakgebied op de kaart te zetten, 2. het taboe en de misverstanden omtrent anale klachten (niet alleen aambeien) doorbreken en 3. een goed alternatief vinden voor de vele zalven en zetpillen die uiteindelijk slechts kostenverhogend werken, alleen symptoombestrijdend zijn en een groot risico op overgevoeligheid (allergieën) met zich mee brengen.

Deze doelstellingen zijn in dit jubileum jaar eigenlijk bereikt. Patiënten uit binnen- en buitenland weten de weg te vinden naar de gespecialiseerde Polikliniek voor Proktologie aan de Stationssingel in Veenendaal. Het merendeels van de patiënten komt tegenwoordig op verwijzing van de huisarts of de specialist in het ziekenhuis. Wetenschappelijke artikelen van zijn hand verschijnen regelmatig in medische tijdschriften en in gezondheids magazines in Nederland en daarbuiten. Ondanks dat daarmede ruimschoots werd voldaan aan de beide eerste doelstellingen, stelde hij toch een zeer uitgebreide informatieve proktologische website samen voor op het internet. (WWW.DRLANS.NL). Deze site is de moeite van een bezoekje waard zowel voor de collega artsen als voor patiënten en andere geïnteresseerden.

Anaaldilatator K1/K2: Naast de drukke werkzaamheden in de polikliniek, wordt er ook regelmatig wetenschappelijk onderzoek verricht. Een van de belangrijkste onderzoeken, betrof het gebruik en de werking van een anaaldilatator, welke naast symptoombestrijdende ook genezende werking bezit en welke niet het risico van allergieën met zich meebrengt. Tevens is de dilatator, zeker nu zalven en zetpillen tegen aambeien niet meer vergoed worden, ook financieel een goed alternatief. De aanschaf is éénmalig en staat in een zeer gunstige verhouding tot de vele in de handel zijnde zgn. anti-aambei middelen, waaraan per jaar in Nederland voor ongeveer 10 miljoen gulden uitgegeven wordt. De anaal dilatator wordt ingebracht met wat glijmiddel en door aan- en ontspannen van de sluitspier worden de elasticiteit en de doorbloeding verbeterd. Tevens kan door een unieke vormgeving de dilatator met water gevuld worden, en daarna gekoeld. Door de dilatator als koelstaaf te gebruiken worden pijn- en jeukklachten vaak snel bestreden. Het gebruik van water als koelmedium heeft het voordeel, dat geen schade kan optreden door het gebruik van chemische vloeistoffen.

Tevens is de dilatator te verkrijgen in twee maten, waarbij de kleinste (K2) in het begin bij pijnklachten vaak wat makkelijker in te brengen is en de grotere (K1) eigenlijk de normale maat is. De resultaten van het onderzoek hebben er toe geleidt dat de anaaldilatator op grotere schaal beschikbaar komt. Vooreerst is hij nu te verkrijgen via de polikliniek, er is echter al belangstelling van een firma die de dilatator voor een groter publiek bereikbaar wil maken.
Voor meer uitgebreide informatie kunt u het internet www.drlans.nl raadplegen
Jubileumaanbieding:
LET OP: de dilatator is niet een vervanging van goed proktologisch onderzoek, het zelf dokteren aan de anus zonder goede diagnose is af te raden.

De dilatatoren kosten per stuk f 25, - (exclusief porto-, verpakkings- en administratiekosten) U kunt nu in het bezit komen van een of beide dilatatoren.
Door f 37,50 (incl. porto-, verpakkings-, administratiekosten) over te maken op rekening nummer 63.06.94.451 Generale Bank o.v.v. dilatator ontvangt u de dilatator K2
Door f 65, - ((incl. porto-, verpakkings-, administratiekosten) over te maken op rekening nummer 63.06.94.451 Generale Bank o.v.v. dilatator K1/K2 ontvangt u beide dilatoren.

Tevens ontvangt u dan:

1.De beide dilatatoren K1 en K2 . Waarbij de kleine dilatator vooral in het begin vaak prettiger is, echter de grotere dilatator is de ?normale? maat, die dan ook beter het gewenste resultaat zal geven.
2.2 maal een hygiënische kunststof beschermkoker
3.bijsluiter, met gebruiksaanwijzing
4.éénmalig recept voor vaselinezalf met verdoving
5.uitgebreide proktologie brochure

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling u toegezonden.

Voor afspraken en verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek
Adres: Stationssingel 50, 3901XK Veenendaal
Tel: 0318-542311, maandag t/m donderdag 9.00 tot 15.00 uurBron: Streekblad/ Zicht Op maart/april 2000