Onderwerpen

Patiënteninformatie Flebologie

De flebologie houdt zich bezig met de aandoeningen van de bloedvaten. Met name de aderen (= venen) van de benen. Ongeveer 50% van de bevolking heeft in meer of mindere mate aderaandoeningen. In Nederland hebben bijna 100.000 mensen een open been en zijn er ongeveer 300.000 mensen door aderziekten arbeidsongeschikt. Met recht mag er dus gesproken worden van een volksziekte. Het behandelen van deze volksziekte, ook bij geen of slechts geringe klachten, is vaak niet zozeer een cosmetische therapie, maar ook een voorzorgsmaatregel, die ergere aandoeningen op langere termijn kan voorkomen. In deze website zal getracht worden u een overzicht te geven van de meest voorkomende flebologische ziektebeelden en hun mogelijke behandeling.