W.R. Lans, arts proktoloog/fleboloog

Geboren 18 maart 1959 te Harskamp gem. Ede

Op 5 jarige leeftijd naar Bussum verhuisd. Na de schooltijd aldaar (Vondelschool en het Gooi's Lyceum), begonnen aan de geneeskunde studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In oktober 1985 afgestudeerd, daarna enkele maanden gewerkt bij de open poliklinieken voor geslachtsziektebestrijding van de GG&GD in Amsterdam. Vervolgens werkzaam bij een fleboloog.

Via de flebologie ook in aanraking gekomen met de proktologie. Vervolgens lid geworden van de Benelux Vereniging voor Flebologie, welke echter geen toelatingseisen stelt.

Dit laatste in schril contrast tot de Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands waar wel strenge toelatingseisen gesteld worden.

Elk gekwalificeerd lid

  • moet specifieke opleiding volgen
  • moet mondeling en schriftelijk examen afleggen
  • volgt een jaarlijks verplicht nascholings programma
  • wordt geroyeerd, wanneer hij aan bovengenoemde nascholings plicht niet voldoet

In 1991 buitengewoon lid en in 1992 als eerste en tot op de dag van vandaag enige Nederlander gekwalificeerd lid van de Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands.

Ondertussen in maart 1990 centraal in Nederland (Veenendaal) een eigen polikliniek begonnen voor proktologie en flebologie waarbij met name door de niet operatieve behandeling van aambeien en spataderen landelijke bekendheid ontstaat.

Waar in het begin de werkzaamheden voor meer dan de helft uit flebologische behandelingen bestaat, is er door toenemende specialisatie en bekendheid een verschuiving ontstaan in de richting van de proktologie. Inmiddels bestaat 99% van de werkzaamheden uit proktologie.

De toenemende specialisatie vertaalt zich ook in wetenschappelijke onderzoeken, welke gepubliceerd worden in binnen- en buitenlandse tijdschriften.

Een van de onderzoeken betreft het gebruik van een anaaldilatator, die behalve als verbetering van de doorbloeding ook als koelstaaf (tegen pijn en jeuk) succesvol gebruikt kan worden. Deze methode heeft niet het risico op allergiën en is zeer kosten besparend. Het onderzoek is in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. De dilatator werdt in het begin nog via de polikliniek in Veenendaal verspreid, echter sedert ruim een jaar is hij op grotere schaal beschikbaar gekomen. Op dit moment wordt de dilatator als HemorCare AnaalStick in Nederland op de markt gebracht door Liberty Health Care, en is daar nu rechtstreeks , maar ook via de apotheken te verkrijgen.

De wetenschappelijke interesse leidt in november 1998 tot het lidmaatschap van de New York Academy of Sciences.

In maart 2004 wordt het lidmaatschap van de Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie verkregen. Daar waar de Berufsverband met name ook een belangen behartigings vereniging is, daar is de Gesellschaft meer actief op het wetenschappelijk vlak. De laastste verzorgt dus meer nog de opleiding en bijscholing op het gebied van de proktologie. Voor beide wetenschappelijke verenigingen zijn de voornoemde strenge toelatings eisen van toepassing.

In mei 2004 wordt tevens het lidmaatschap van de Vereinigung der Koloproktologen an Rhein und Ruhr geaccepteerd.