Landelijk actieve Polikliniek, patiënten uit het hele land.


Polikliniek te Veenendaal

Behandeling van Aambeien en Spataderen zonder operatie.

Proktoloog

Het is een misvatting te stellen dat iemand die aambeien behandelt een proktoloog is. "Aambeien" zijn slechts een onderdeel van het werk in de polikliniek. Mensen kunnen komen met klachten als bloedverlies, jeuk, afscheiding, pijn, obstipatie. Deze klachten kunnen ook wijzen op fistels, darmontstekingen, kloofjes, eczeem of (kwaadaardige) poliepen. Al deze aandoeningen kunnen meestal zonder operatie behandeld worden. En door het opsporen van de oorzaak (aambeien ontstaan niet door de noorder wind) is in bijna alle gevallen een definitieve genezing mogelijk.

Onderzoek Proktologie

Overigens vindt onderzoek in Veenendaal plaats op een speciale, zelf ontworpen onderzoeksstoel. Dit voorkomt een genante houding "op handen en knieën".
Het onderzoek omvat altijd kijken, voelen met de vinger (toucher) en inwendig kijken met een anuskijker. Zonder dit laatste is het stellen van de diagnose aambeien onmogelijk!!


Speciale behandelstoel

Zalven/zetpillen, en een nieuw alternatief

Jaarlijks wordt ruim 9 miljoen gulden uitgegeven aan anti-aambeien middelen. Dit in schril contrast tot het effect. Behoudens een symptoombestrijding mag verder van deze middelen namelijk niets verwacht worden. Tevens is bij het gebruik het risico voor een zogenaamde contactsensibilisatie (= allergie, overgevoeligheid) groot.

In de polikliniek is onderzoek gedaan naar de anusdilatator, die behalve als verbetering van de doorbloeding ook als koelstaaf (tegen pijn en jeuk) succesvol gebruikt kan worden. Deze methode heeft niet het risico op allergiën en is zeer kosten besparend. Het onderzoek is onlangs in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. De dilatator zal hopelijk in de nabije toekomst op grotere schaal beschikbaar komen, maar is voorals-nog alleen via de polikliniek in Veenendaal verkrijgbaar. Zie hier dat artikel.

Fleboloog

Zoals proktologie meer is dan aambeien alleen, zo is een fleboloog geen "spataderwegspuiter". Voor spataderen, open benen, kleine ontsierende haarvaatjes, bloedvatvernauwing etc. kan men ook in de polikliniek in Veenendaal terecht. Maar "grondig onderzoek is absoluut noodzakelijk. Een spatader zien en die meteen maar wegspuiten of opereren is een kunstfout". Altijd zal er zorgvuldig onderzoek plaats moeten vinden, om te zien of de klachten wel door de spataderen veroorzaakt worden (ook rugproblemen kunnen beenklachten geven) en of een eventuele behandeling wel het gewenste resultaat zal geven.


Wachtkamer

Onderzoek Flebologie

Onderzoek vindt in eerste instantie plaats door te kijken naar de benen (zijn er zichtbare spataderen, wondjes, kleurverandering, eczeem), daarna moet een grondig Doppler-onderzoek (het pijnloos doormeten van de bloedvaten met behulp van ultra-geluid) inzicht geven over de toestand van de vaten. Vervolgens een eveneens pijnloos functieonderzoek, waarbij het effect van een eventuele behandeling vaak al voorspeld kan worden (DPPG).

De behandeling van spataderen bestaat in verreweg de meeste gevallen uit inspuiten en verbinden van het been (sclerocompressie) Opereren van de spataderen is bijna altijd overbodig! De allerkleinste ontsierende vaatjes kunnen met behulp van een loupe lamp zeer nauwkeurig weg gespoten worden. Ook hierover puliceerden wij al enkele jaren geleden een onderzoek. De cosmetische behandelingen zijn in de loop der jaren dan ook een groeiende toevoeging aan het werk in de polikliniek geworden. Echter ook bij de kleinste ontsierende vaatjes kan niet volstaan worden met "even kijken en aan het been voelen", goed onderzoek met in ieder geval de Doppler en eventueel DPPG is ALTIJD NOODZAKELIJK voor een goede behandeling.


Behandelkamer Flebologie

Kwaliteitswaarmerk

Werden vroeger patiënten door de huisarts doorverwezen naar een chirurg of dermatoloog, nu verwijzen huisartsen en specialisten in toenemende mate door naar de polikliniek. Ook wenden patiënten zich rechtstreeks tot de kliniek in Veenendaal. Een goede relatie tot huisartsen wordt door ons belangrijk gevonden, in principe worden deze dan ook altijd geïnformeerd. Ook het lidmaatschap van de Duitse Coloproktologie vereniging is belangrijk voor u als patiënt of collega."In principe kan iedereen het bordje proktoloog op z'n deur hangen" want er is in Nederland geen enkele instantie die dit controleert. Met dit lidmaatschap bieden wij in ieder geval een zeker waarmerk voor opleiding en kwaliteit.

Kosten

In toenemende mate vergoeden de meeste ziektekosten verzekeraars de kosten van onze proktologische en flebologische behandelingen. Onder andere het ziekenfonds AMICON, ANOVA, ANOZ, Zorg en Zekerheid, OHRA, Zilveren Kruis vergoeden grotendeels de behandelingen vanuit het aanvullend fonds. Ook de particuliere zorgverzekeraars hebben ontdekt dat de gespecialiseerde Polikliniek voor Proktologie en Flebologie in Veenendaal uiteindelijk veel goedkoper is dan een bezoek aan een aantal ziekenhuisspecialisten, met vaak daaraan gekoppeld operatief ingrijpen.

De consulten worden in principe direct aansluitend aan de behandeling, per keer contant afgerekend. De nota kan dan door de patiënt bij zijn\haar verzekering gedeclareerd worden.

Nederland bereikbaarheid


Plattegrond Veenendaal (klik op markering om in te zoomen!)

De Veenendaalse polikliniek wordt dagelijks bezocht door mensen uit heel Nederland, maar ook vanuit onze buurlanden. Behalve de medische resultaten, géén wachttijden en de patiëntvriendelijkheid, speelt hierbij ook de uitstekende bereikbaarheid een grote rol. Niet alleen via de A12 en de A15 snel te bereiken, maar bovendien ligt de Polikliniek schuin tegenover het NS-station Veenendaal Centrum en is er ruim voldoende parkeergelegenheid.

Afspraken

Helaas is het niet mogelijk om nog nieuwe proktologie patiënten aan te nemen ( i.v.m.met gewrichtsklachten en hernia). In verband met het tijdelijk stoppen van mijn werkzaamheden (minimaal tot medio 2009) is het nu sowieso niet meer mogelijk om afspraken te maken. Dit betekent echter niet dat de werkzaamheden definitief gestaakt zijn. In de toekomst is het misschien wel weer mogelijk afspraken te maken en nieuwe patiënten aan te nemen. Houdt daarvoor deze site in de gaten.

OP DIT MOMENT IS  DEZE SITE DUS UITSLUITEND BEDOELD TER INFORMATIE !! Er kunnen geen afspraken gemaakt alhier. Voor alternatieven zie onder de foto


Receptie
Oude en nieuwe flebologie patiënten kunnen eventueel een afspraak maken bij collega Vriezen in de Polikliniek "De Kaa" in Terwolde

In de toekomst is het misschien mogelijk om in samenwerking met de polikliniek in Terwolde ook weer nieuwe proktologie-patiënten aan te nemen.
 
Voor proktologische patiënten is er ook de mogelijkheid in Duitsland bij collega Küppers een afspraak te maken. Deze is fulltime colo-proktoloog zo'n 50 km ten oosten van Keulen.
Adres:
Dümmlinghauser Strasse 57
51647 Gummersbach (Bernberg) Duitsland
Tel:      0049-226195690

 
ER KUNNEN HELAAS GEEN NIEUWE PATIËNTEN AANGENOMEN WORDEN


De polikliniek heeft momenteel geen praktijkadres. Het in de site genoemde adres en telefoonnummer in Veenendaal bestaan dus niet meer.
De enige manier van contact is via een e-mailconsult.
Zie hiervoor de pagina "reacties".